Invitert foredragsholder

Retningslinjer for betaling av overnatting, reise og deltakeravgift

Inviterte foredragsholdere får dekket:

 • Ett døgn på hotell inkl. fullpensjon (betales direkte av NSFT). Evt. ekstra overnatting(er) betales av deltaker til hotellet.
 • Reise
  • Utlegg til offentlig transport må dokumenteres.
  • Ved bruk av egen bil dekkes beløp ca. tilsvarende bussbillett.
  • Ved reise med fly oppfordres til tidlig billettbestilling.
 • Deltakeravgift på Vintermøtet
  • NSFT dekker automatisk deltakeravgiften ved avkrysning "Invitert foredragsholder" i påmeldingsskjema.
  • Gjelder for deltakelse på Vintermøtet alle dager.

Kostnader utover dette kan unntaksvis dekkes, men først etter forhåndsgodkjenning av NSFTs hovedstyre. Ledsagers reise/opphold dekkes ikke.

 

Påmelding og overnatting

Inviterte foredragsholdere må melde seg på Vintermøtet ved å fylle ut påmeldingsskjema. Kryss av for "Invitert foredragsholder" slik at deltakeravgiften dekkes av NSFT. Overnatting må også bestilles via påmeldingsskjemaet til Vintermøtet. 

 

Abstract

NSFT ønsker at inviterte foredragsholdere sender inn et kort sammendrag av foredraget. Abstractet tas med i Programheftet for Vintermøtet. Se instruksjoner for abstract.

Frist for innsending av abstract er 6. januar 2020 for inviterte foredragsholdere.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør