Vi fremmer utvikling og interesse for farmakologi og toksikologi i Norge

Fakta

Det første Norsk Farmakologisk Selskap ble stiftet i mai 1936. 
I 1981 byttet selskapet navn til Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT).
Les mer

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) er et faglig fellesskap med formål å fremme utvikling og interesse for farmakologi og toksikologi i Norge. Selskapet har en innarbeidet tradisjon med vårmøte, høstmøte og vintermøte der sentrale tema innen basal og klinisk farmakologi, human toksikologi og økotoksikologi tas opp. 

 

NSFT's formål er å fremme utvikling og
interesse for farmakologi og toksikologi i Norge.

 

I forbindelse med et av de årlige høstmøtene holdes Poulssonforelesningen dedikert til den første norske farmakolog Poul Edvard Poulsson.

Vintermøtet arrangeres på Beitostølen og går over flere dager omkring siste helg i januar hvert år. Møtet er et viktig samlingssted for hele det farmakologiske og toksikologiske miljøet i Norge med symposier, inviterte foredragsholdere fra inn- og utland, postervisninger og sesjoner, friluftsliv og sosiale aktiviteter. Her er det anledning til å presentere egen forskning og å knytte kontakter med nye kolleger. NSFT ønsker spesielt å bidra til rekruttering av unge mennesker inn i våre fagfelt og gir bl.a. stipendier til bachelor- og masterstudenter som presenterer poster eller foredrag på vintermøtet.

Seksjoner

NSFT har to spesialseksjoner innen henholdsvis farmakologi og toksikologi som har egne aktiviteter og bidrar med gjennomføring av selskapets faste møter. NSFT står også ansvarlig for registreringsordningen for toksikologer i Norge, Europeisk registrert toksikolog (ERT), og det er opprettet en særskilt nasjonal godkjenningskomité.


Internasjonale nettverk

NSFT er del av et stort internasjonalt faglig nettverk innenfor farmakologi og toksikologi. Vårt selskap er medlem i den europeiske føderasjon av farmakologiske selskaper, EPHAR, og den tilsvarende føderasjon innen toksikologi, EUROTOX.

Vi er også medlemmer av de internasjonale overbygningene IUPHAR, innen farmakologi, og IUTOX innen toksikologi. Disse faglige sammenslutninger står som arrangører av kongresser på de respektive områder og som initiativtakere til viktige faglige satsninger. Som eksempel nevnes IUPHARs seksjoner i ”Pharmacogenomics and Pharmacogenetics” og ”Safety Pharmacology” der enkeltmedlemmer fra nasjonale selskap kan delta.

 

Medlemsskap i NSFT

NSFT har ca 260 medlemmer (jan 2022). Medlemmene mottar årlig flere nyhetsbrev (per e-post) med informasjon om bl.a. kurs, arrangementer, ledige stillinger og andre nyheter innen farmakologi og toksikologi. Ellers får medlemmene redusert deltakeravgift på det årlige Vintermøtet som arrangeres av NSFT. 

Velkommen til deltakelse i NSFTs aktiviteter.

Bli medlem i NSFT nå!
 

Bli medlem
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør