Årets vintermøte

NSFTs vintermøte nummer 48 ble holdt på Beitostølen 23.-26. januar. I år var det litt over 100 deltagere som bidro til at dette ble et innholdsrikt og hyggelig arrangement.

Vi fikk også mange svar på tilbakemeldingsskjemaet som ble sendt ut i etterkant av møtet. Styret takker for mange gode tilbakemeldinger og forslag til tema og mulige forbedringer. Vi tar med oss dette i forberedelsene til neste års møte.

Vi legger vanligvis ikke ut presentasjonene til foredragsholdere på vintermøtet, men har fått lov til å gjøre Jan Vilhelm Bakkes innlegg om «Verdibasert ventilasjon» tilgengelig. Det kan du laste ned her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør