Publikasjonsprisene for 2020 og 2021

NSFTs publikasjonspriser for 2020 ble delt ut på vårmøte -virtuelt arrangement. Prisvinnerne for 2021 er nå klare, og vi håper det blir presentasjon på Vintermøtet 2022.

NSFTs priser for beste publikasjoner i 2020 ble utdelt og presentert på det virtuelle vårmøtet i juni 2021

Prisen for beste publikasjon innen farmakologi for 2020 ble tildelt
Ngoc Nguyen Lunde, Farmasøytisk institutt, UiO for artikkelen: Legumain is upregulated in acute cardiovascular events and associated with improved outcome – potentially related to anti-inflammatory effects on macrophages (PMID: 31870625)

Prisen for beste publikasjon innen toksikologi for 2020 ble tildelt
Anna Jacobsen Lauvås, Folkehelseinstituttet, for artikkelen: Exposure to human relevant mixtures of halogenated persistent organic pollutants (POPs) alters neurodevelopmental processes in human neural stem cells undergoing differentiation (PMID: 33333158)

Prisvinnerne presenterte vinnerpublikasjonene på årets Vårmøte. Vi håper det blir anledning til å gjøre litt mer stas på dem på kommende Vintermøte.

Vinnere av NSFTs priser for beste publikasjoner i 2021 er nå også kåret

Prisen for beste publikasjon innen farmakologi for 2021 ble tildelt
Jenny Lund, Farmasøytisk institutt, UiO for artikkelen: SENP2 is vital for optimal insulin signaling and insulin-stimulated glycogen synthesis in human skeletal muscle cells.  (PMID: 34909683)

Prisen for beste publikasjon innen toksikologi for 2021 ble tildelt
Libe Aranguren-Abadía,Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, for artikkelen: Photo-enhanced toxicity of crude oil on early developmental stages of Atlantic cod (Gadus morhua)  (PMID: 34610396)

Vi gratulerer prisvinnerne og deres respektive forskningsgrupper med flotte publikasjoner og med tildelingene av publikasjonspriser.

 

For mer informasjon om NSFTs publikasjonspris, se her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør