Publikasjonsprisen 2019

NSFTs publikasjonspriser for 2019 ble delt ut på vintermøtet

NSFTs pris for beste publikasjoner i 2019 ble utdelt på på årets vintermøte

Prisen for beste publikasjon innen farmakologi tildeles Robert Løvsletten Smith for artikkelen «Effect of CYP2D6 genotype on exposure and efficacy of risperidone and aripiprazole: a retrospective, cohort study».  (PMID: 31000417)

Prisen for beste publikasjon innen toksikologi tildeles Johanna Samulin Erdem for artikkelen «Cellulose nanocrystals modulate alveolar macrophage phenotype and phagocytic function». (PMID: 30851491)

Prisutdelingen fant sted etter at vinnerene hadde presentert vinnerpublikasjonene på årets Vintermøte.

 

For mer informasjon om NSFTs publikasjonspris, se her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør