Presentasjon av foredrag eller poster

 

Språk i abstract og presentasjon

For foredrag (både inviterte og frie):

 • Tittel, abstract og slides bør være på engelsk
 • Valgfritt (norsk eller engelsk) språk i foredrag; gjerne engelsk

For postere:

 • Valgfritt språk (norsk eller engelsk), men gjerne engelsk

 

 

Abstract

Innsendte abstract vil bli publisert i programheftet for NSFTs Vintermøte. 
 
 • Alle som melder inn frie foredrag eller postere må sende inn abstract som vedlegg til e-post til nsft@nsft.net innen den annonserte fristen.
 • Inviterte foredragsholdere oppfordres også til å sende inn abstract.
 • Ved innsending av abstract må det angis om det er ønskelig at presentasjonen skal skje ved poster eller som fritt foredrag. Det må også angis om presentasjonen hører inn under toksikologi eller farmakologi. Kryss også av for poster eller fritt foredrag i påmeldingsskjema.
 • Obs! Antall frie foredrag er begrenset. Det er derfor mulig at deltakere som krysser av for fritt foredrag i stedet vil få tilbud om posterpresentasjon. 

 

Instruksjoner for abstract:

 

 • Bruk mal for abstract (inkluderer formateringene nedenfor). 
 • Send inn abstractet som Word-dokument (kompatibelt med Office for Windows), maks 1 side.
 • Bruk stående A4-ark med topp-, bunn- og venstremarg 30 mm og høyremarg 20 mm.
 • Bruk skrifttype Times New Roman og skriftstørrelse 12.
 • Frie foredrag og postere deles inn i fire hovedkategorier: toksikologi, økotoksikologi, klinisk farmakologi og  basal farmakologi. Angi kategori for presentasjonen med normal font over overskriften.
 • Skriv tittel med fete bokstaver, ikke bruk blokkbokstaver.
 • Skriv forfatternavn (fornavn og etternavn) med normal font. Sett komma mellom hver forfatter (f.eks. Poul Edvard Poulsson, Klaus Hansen). Oppgi tilhørighet/adresser i kursiv på linjen under (bruk fotnoter).
 • Skriv e-postadresse til den forfatteren som presenterer i kursiv.
 • Del inn abstractet i: Problemstilling, Metode, Resultater og Konklusjon. Overskriftene skrives i kursiv.
 • Dersom det oppgis referanser (maks. 5 stk) skriv dem alfabetisk uten tittel (f.eks. Poulsson PO, Hansen K, 2011, Pharmacol Toxicol 95, 50-52).
 • Skriv ordene fullt ut første gang du bruker en forkortelse.
 • Om du refererer til et kommersielt produkt, angi navn og land for bedriften.
 • Inkluder generiske navn for legemidler.

 

Foredrag

 

Tid til rådighet opplyses ved aksept av abstrakt. Husk også tid til spørsmål og diskusjon.
 • Lysbilder til foredrag og frie foredrag sendes inn til nsft@nsft.net eller tas med på USB-penn og overføres til PC ved ankomst til Vintermøtet. 
 • Det er dessverre ikke anledning til å bruke egen PC til presentasjonen. 
 • Ta kontakt i god tid om du har behov for andre tekniske hjelpemidler. 

 

Poster

 

Hver poster får plass tilsvarende en plakat på ca. 80x120 cm (bredde x høyde).
Det gis informasjon om presentasjonsform ved aksept av abstrakt. 
 

  

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør