Poulssonprisen 2022 - frist for nominasjon 1.juni

Poulssonprisen skal i 2022 deles ut innen basalfarmakologi

Poulssonprisen deles i 2022 ut innen basalfarmakologi. Alle medlemmer kansende inn forslag til prisvinnere (nsft@nsft.net)
Frist for å nominere kandidater er 1. juni 2022
Les statuttene for Poulssonmedaljen.

 

Poulson

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør