Styret i NSFT

NSFT er delt inn i ett hovedstyre og to spesialseksjoner. Navn på spesialseksjonene er Seksjon for farmakologi og Seksjon for toksikologi. Seksjonene har egne aktiviteter og bidrar med gjennomføring av selskapets faste møter. En oversikt over styremedlemmene i NSFTs hovedstyre finnes nedenfor. For oversikt over seksjonene se Farmakologi og Toksikologi. For en oversikt over NSFTs kontaktpersoner i Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Bergen se Kontaktpersoner
 

NSFTs hovedstyre

Leder
Mohammad Nouri Sharikabad 
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: m.n.sharikabad@gmail.com

Kasserer
Anastasia Georgantzopoulou
NIVA, Oslo

Sekretær
Stein Bergan
Avd for farmakologi, OUS
& Farmasøytisk institutt UiO

Styremedlem
Maria Hultman
NIVA, Oslo

Styremedlem - Leder for farmakologiseksjonen
Jenny Lund    
LINK Medical Research

Styremedlem - Leder for toksikologiseksjonen
Jason Matthews    
Avdeling for ernæringsvitenskap
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo

Varamedlem
Aina Westrheim Ravna, Farmakologisk avdeling, UiT
Kine Eide Kvitne, Farmasøytisk institutt, UiO
Hilde Karin Midthaug, Miljødirektoratet, Oslo

Representant for bedriftsmedlemmer
Anne-Marthe Due Ose, Sanofi 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør