Medlemsfordeler

Nyhetsbrev med informasjon om bl.a. kurs, arrangementer, ledige stillinger og andre nyheter innen farmakologi og toksikologi.

Redusert deltakeravgift på NSFTs årlige Vintermøte. 

Rabatter på arrangementer i regi av EUROTOX, IUTOX, IUPHAR og EPHAR (redusert kongressavgift o.l.).

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) er et faglig fellesskap med formål å fremme utvikling og interesse for farmakologi og toksikologi i Norge. Selskapet har en innarbeidet tradisjon med vårmøte, høstmøte og vintermøte der sentrale tema innen basal og klinisk farmakologi, human toksikologi og økotoksikologi tas opp.

Bli medlem i NSFT nå!

Fyll ut og send inn Innmeldingsskjema og betal medlemskontingenten (se nedenfor).

 

Kontingentsats per år

  • Kategori 1: Mastergrad- og bachelorstudenter 150,-
  • Kategori 2: Vanlige medlemmer (inkl. pensjonister og stipendiater) 400,-
  • Kategori 3: Bedriftsmedlemskap 3500,-

Betales til:
 
NSFT
v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSLO

Bankkontonr.: 9235 19 50538 (Hvis du ønsker faktura på medlemskontingenten, send mail til nsft@nsft.net)

Medlemskontingenten kan også betales med Vipps (Vippsnummer 94878)
 
NB: Det er viktig at det kommer fram hvem innbetalingen gjelder for.

NSFTs org.nr. 985 447 373

************
 

 


Utmelding - velg "avbestill nyhetsbrev" nederst i nyhetsbrev eller send en e-post til NSFTs sekretær (nsft@nsft.net). 


E-post utsendelse - om du ønsker å få distribuert en "massemail" til medlemmene kontakt en i styret.

Jobbannonser kan legges ut på hjemmesidene mot betaling. Kontakt sekretæren: nsft@nsft.net 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør