Medlemsfordeler

Nyhetsbrev med informasjon om bl.a. kurs, arrangementer, ledige stillinger og andre nyheter innen farmakologi og toksikologi.

NSFT utgir bladet Toksikologen som sendes ut elektronisk til medlemmer.

Redusert deltakeravgift på NSFTs årlige Vintermøte (Medlemskontingent + deltakeravgift for Vintermøtet 2020 blir billigere enn deltakeravgiften alene for ikke-medlemmer). 

Rabatter på arrangementer i regi av EUROTOX, IUTOX, IUPHAR og EPHAR (redusert kongressavgift o.l.).

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) er et faglig fellesskap med formål å fremme utvikling og interesse for farmakologi og toksikologi i Norge. Selskapet har en innarbeidet tradisjon med vårmøte, høstmøte og vintermøte der sentrale tema innen basal og klinisk farmakologi, human toksikologi og økotoksikologi tas opp.

Bli medlem i NSFT nå!

Fyll ut og send inn Innmeldingsskjema og betal medlemskontingenten (se nedenfor).

 

Kontingentsats per år

  • Kategori 1: Mastergrad- og bachelorstudenter 150,-
  • Kategori 2: Vanlige medlemmer (inkl. pensjonister og stipendiater) 400,-
  • Kategori 3: Bedriftsmedlemskap 3500,-

Betales til:
 
NSFT
v/Kristine Hole
Erlandstuveien 37A
1178 Oslo

Bankkontonr.: 9235 19 50538

Medlemskontingenten kan også betales med Vipps (Vippsnummer 94878)
 
NB: Det er viktig at det kommer fram hvem innbetalingen gjelder for.

NSFTs org.nr. 985 447 373

************
Faktura for master- og bachelorstudenter.

Faktura for vanlige medlemmer (inkl. pensjonister og stipendiater).

Faktura for bedriftsmedlemskap.

 


Utmelding - velg "avbestill nyhetsbrev" nederst i nyhetsbrev eller send en e-post til NSFTs sekretær (nsft@nsft.net). 


E-post utsendelse - om du ønsker å få distribuert en "massemail" til medlemmene kontakt en i styret.

Jobbannonser kan legges ut på hjemmesidene mot betaling. Kontakt sekretæren: nsft@nsft.net 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør