NSFT på Lab18

NFTS holder seminar på temaene epigenetikk/NGS og doping på høstens labmesse.

Årets labmesse holdes på Norges Varmesse (Lillestrøm) 16. - 18. oktober. NSFT vil holde et todelt fagseminar torsdag 18.oktober fra kl 12:00 – 14:00. 

Program :

Del 1 (Epigenetikk og NGS):
  • Toxico-epigenetics and potential applications of NGS in toxicology
    (Nur Duale, Folkehelseinstituttet)
Del 2 (Doping):
  • Farmasi- relevant kunnskap i kampen mot doping?
    (Astrid Gjelstad, UiO/Antidoping Norge)
  • Doping i idrett - metoder for påvisning og analytiske utfordringer
    (Yvette Dehnes, OUS)

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør