Innkalling til NSFTs generalforsamling 2022

Generalforsamlingen i NSFT holdes 27. januar 2022 elektronisk via zoom
(Vintermøtet i januar på Beito blir avlyst, info om dette kommer.)

Generalforsamlingen i NSFT holdes kl 16:00 den 27. januar 2022, elektronisk via zoom. Samme dag vil det også bli holdt årsmøter i Seksjon for farmakologi og Seksjon for toksikologi, også via zoom med start en halvtime før. 
Lenke til zoom for seksjonsmøtene og generalforsamlingen blir sendt i mail til medlemmer onsdag 26.januar 2022

Følg lenker under for ytterligere detaljer og dagsorden


Innkalling/dagsorden til NSFTs generalforsamling

Innkalling/dagsorden til årsmøte i Seksjon for farmakologi 

Innkalling/dagsorden til årsmøte i Seksjon for toksikologi 

Årsberetning NSFT 

Årsberetning Seksjon for farmakologi 

Årsberetning Seksjon for toksikologi

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør