Frist for innsending av abstrakt til NSFTs vintermøte

Frist for innsending av abstrakt til frie foredrag og poster er 12. desember

Frist for innsending av abstrakt til frie foredrag og poster på NSFTs vintermøte er 12. desember. Dette er også frist for påmelding med laveste deltageravgift.

Mer informasjon om abstrakt og påmelding finner du her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør