Foreslå Årets artikkel 2020

Foreslå Årets artikkel 2020
Frist 1.2.21 for nominasjoner til årets artikkel

Fristen er 1.februar 2021 for forslag til prisene for årets artikkel 2020 i henholdsvis toksikologi og farmakologi

Selv om det ikke blir vintermøte, holder vi på tradisjonen med priser for beste publikasjon innen henholdsvis toksikologi og farmakologi for 2020.
Etter innsendt nominasjon (til nsft@nsft.net) skal du få en bekreftelse i løpet av få dager. Hvis ikke ber vi om at du sender en ny mail eller kontakter en i styret.

-Legg merke til følgende endringer for årets priser:

  • Artikler som er akseptert for publikasjon mellom 1.november 2019 og 31.desember 2020 kan nomineres.
  • Fristen for å nominere er 1.februar 2021.
  • Ad pkt 10 i retningslinjene, så vil det bli bestemt av styret hvordan vinnerne honoreres (utover heder og ære og foredrag på Vårmøtet) når format for Vårmøtet er klart.
  • Forøvrig henvises til retningslinjer for prisene på NSFT sin nettside: http://nsft.net/faglig-innhold/pris-for-beste-publikasjon

Sist oppdatert torsdag 14. januar 2021 16:12:15

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør