European Certified Pharmacologist

En komité har utarbeidet et forslag til nasjonale retningslinjer for European Certified Pharmacologists (EuCP) som tilfredsstiller de internasjonale retningslinjene fra The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR). Søknad om å opprette ordningen er sendt til EPHAR, men den er ikke ferdigbehandlet.

Mer informasjon om ordningen finnes på: www.ephar.org/eucp/

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør