Pris for beste publikasjon

På generalforsamlingen 25.1.2014 ble det bestemt at NSFT oppretter en ny pris for beste publikasjon fra norske fagmiljøer innen farmakologi og toksikologi. Det vil bli delt ut en pris innen farmakologi og en pris innen toksikologi hvert år. Den første tildelingen blir på vintermøtet 2015. NSFT oppfordrer alle medlemmer til å nominere kandidater.

Statutter for NSFTs tildeling av pris for beste artikkel fra norske fagmiljøer

1.     Formålet med prisen er å hedre gode publikasjoner, og de respektive fagmiljøene de springer ut fra, innen farmakologi og toksikologi.

2.     Det deles ut en pris innen farmakologi (klinisk og basal farmakologi vurderes sammen) og en pris innen toksikologi (human- og økotoksikologi vurderes sammen).

3.     Prisene deles ut hvert år på NSFTs Vintermøte. Første tildeling i 2015.

4.     Alle medlemmer av NSFT kan nominere artikler. Det må presiseres hvem av forfatterne som skal regnes som hovedforfatter. Publikasjonen skal utgå fra norske fagmiljøer. Nominert forfatter trenger ikke være medlem av NSFT. I tillegg til artikkelen ønskes en kort begrunnelse (< ½ side) for valg av det nominerte arbeidet. Det er mulig å nominere egne arbeider, men bare ett arbeid som hovedforfatter.

5.     Artikler som nomineres må være akseptert for publikasjon i perioden fra 1. november året før til 31. oktober inneværende år.

6.     Det er ingen føringer når det gjelder tidsskrift, alder på nominert hovedforfatter eller om forfatteren(e) sitter i noen av NSFTs styrer.

7.     Frist for nominasjon er 1.november året før prisutdelingen. Nominasjonen sendes per e-post til NSFTs hovedstyre: nsft@nsft.net.

8.     For å unngå inhabilitet vil hovedstyret, etter fristens utløp, sette sammen en evalueringskomité for hhv farmakologi og toksikologi bestående av 3-5 medlemmer i NSFT. Det skal gis en begrunnelse for valg av prisvinnere. Hovedstyret godkjenner avgjørelsene.

9.     Prisvinnerne skal få beskjed før 1. desember.

10.  Prisvinnerne blir invitert til å holde et foredrag på det kommende vintermøtet (lørdag) hvor de presenterer arbeidet. NSFT dekker deltakeravgift, reise og hotellopphold (1 natt) tilsvarende som for inviterte foredragsholdere. 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør