Evaluering av NSFTs vintermøte 2020

Vi ønsker tilbakemeldinger på årets møte

For å forberede oss best mulig til neste år ønsker vi å høre deltagernes mening om årets møte. Vi har dessverre fått beskjed om at noen ikke har mottatt e-posten med invitasjon og lenke til evelueringsskjemaet. Har du ikke fått denne e-posten, så kan du svare.ved å følge lenken.  Start spørreundersøkelsen

(det tar 2-3 minutter å svare på undersøkelsen).

Svarfrist er 31. januar

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør