ERT-reregistrering

Dette er skjema for reregistrering av allerede Europeisk registrerte toksikologer (ERT).

Krav for re-registrering er informasjon som dokumenterer fortsatt arbeid som toksikolog. Relevant informasjon skal oppgis i skjemaet under. I tillegg ber vi om en CV som beskriver arbeidsforhold og relevant profesjonell aktivitet de siste fem årene, inkludert en liste over publikasjoner, rapporter, undervisning, veiledning og annet innen toksikologi. 
Send eventuelle vedlegg til fungerende leder Åse Krøkje (ase.krokje@ntnu.no).

Et behandlingsgebyr på 300,- kroner overføres til kontonummer 9235.21.04703 (NSFT v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSLO). Behandling av søknaden starter først når beløpet er innbetalt. Obs! ERT-registrering forutsetter medlemsskap i NSFT og at medlemskontingenten er betalt.

Ved innsending av registeringsskjema gir søkeren samtykke til:

  • at søknaden blir arkivert og behandlet på en forsvarlig måte
  • at det sendes melding om godkjenning til EUROTOX
  • at navnet på godkjente Europeisk registrert toksikologer kan publiseres i Toksikologen.
  • at godkjenningen kan benyttes til å utarbeide statistikker over antall registrerte toksikologer i Norge.

 

ERT-reregistrering

Søknaden om ERT-reregistering er sendt.

Husk å sende vedlegg til leder Åse Krøkje (ase.krokje@ntnu.no)og å betale kr 300 til kontonummer 9235.21.04703 (NSFT v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSL). 

Obs! ERT-registrering forutsetter medlemsskap (m/betalt kontingent) i NSFT (se www.nsft.net).

Etternavn
Fornavn
Relevant etter-utdanning, møter og konferanser siste 5 år. Inndel med ";"
Arbeidssted(er) og arbeidsoppgaver de siste 5 år. Anslå årsverk som toksikolog I perioden.
Arbeidsområde
Supplerende informasjon
Sjekkliste
Obligatorisk felt
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør