ERT-nyregistrering

Dette er skjema for søknad om nyregistrering som Europeisk registrert toksikolog (ERT).

Søkeren må kunne dokumentere de opplysninger som er gitt i søknaden enten i form av vedlegg som sendes inn sammen med søknaden eller på forespørsel fra komiteen. Send eventuelle vedlegg til fungerende leder Åse Krøkje (ase.krokje@ntnu.no).

Et behandlingsgebyr på 850,- kroner overføres til kontonummer 9235.21.04703 (NSFT v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSLO). Behandling av søknaden starter først når beløpet er innbetalt. Obs! ERT-registrering forutsetter medlemsskap i NSFT og at medlemskontingenten er betalt.

Ved innsending av registeringsskjema gir søkeren samtykke til:

  • at søknaden blir arkivert og behandlet på en forsvarlig måte
  • at det sendes melding om godkjenning til EUROTOX
  • at navnet på godkjente Europeisk registrert toksikologer kan publiseres i Toksikologen.
  • at godkjenningen kan benyttes til å utarbeide statistikker over antall registrerte toksikologer i Norge.

 

ERT-nyregistrering

Søknaden om ERT-registering er sendt.

Husk å sende vedlegg til leder Åse Krøkje (ase.krokje@ntnu.no)og å betale kr 850 til kontonummer 9235.21.04703 ((NSFT v/ Anastasia Georgantzopoulou, Darres gate 16, 0175 OSLO)). 

Obs! ERT-registrering forutsetter medlemsskap (m/betalt kontingent) i NSFT (se www.nsft.net).

Etternavn
Fornavn
Grunnutdanning (akademisk grad), fagområde, studieretning, sted, år. Inndel ulike med ";"
Relevante kurs som inngår i akademisk grad. Inndel med ";"
Videreutdanning (Ph.D., kurs, seminar osv.). Inndel med ";"
Relevant arbeidserfaring (sted, stilling, periode, vedlegg nr.). Inndel med ";"
Arbeidsområde
Klinisk toksikologi (tidsrom i år)
Eksperimentell toksikologi / effektstudier (tidsrom i år)
Toksikologisk testing og GLP-studier (tidsrom i år)
Regulatorisk toksikologi / risikovurdering, rådgivning osv. (tidsrom i år)
Annet / beskriv under supplerende informasjon (tidsrom i år)
Praktisk erfaring - patologi (detaljer, tidsrom)
Praktisk erfaring - in vivo studier (detaljer, tidsrom)
Praktisk erfaring - in vitro studier (detaljer, tidsrom)
Praktisk erfaring - kjemiske/biologiske analysemetoder (detaljer, tidsrom)
Praktisk erfaring - innhenting/bearbeiding av data (detaljer, tidsrom)
Praktisk erfaring - risikovurdering (detaljer, tidsrom)
Praktisk erfaring - annet (detaljer, tidsrom)
Supplerende informasjon
Sjekkliste
Obligatorisk felt
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør