Europeisk registrert toksikolog (ERT)

Registreringsordning for toksikologer

NSFT står ansvarlig for registreringsordningen for toksikologer i Norge, og det er opprettet en særskilt nasjonal godkjenningskomité.

Informasjon om registeringsordningen for godkjenning som Europeisk registrert toksikolog (ERT)
Retningslinjer for den norske ERT-komitéens arbeid og rutiner (oppdatert 05.02.2013).


Søknadsfristen for nyregistrering er 1. november 2021. Registrering av toksikologer varer i 5 år, for noen er det derfor tid for reregistrering.

 

Søknadsfrist for reregistrering er også 1. november 2021. De som har godkjenning fra 2017 skal søke regodkjenning i år.

 

Nedenfor finner du skjema og informasjon:

 

Komitéens medlemmer 2021

  • Åse Krøkje (leder), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (valgt ut 2021)
  • Oddvar Myhre, Folkehelseinstituttet, Oslo (valgt ut 2023)
  • Christine Bjørge, Miljødirektoratet, Oslo (valgt ut 2022)
  • Ketil Hylland, UiO, Department of Biosciences (valgt ut 2021)
  • Espen Mariussen, Folkehelseinstituttet (valgt ut 2022)
  • Hege Stubberud, Glencore Nikkelverk AS, Kristiansand (valgt ut 2023)
  • Marie Bjørgan, YARA International ASA (valgt ut 2021)
  • Elise Rundén-Pran, Norsk institutt for luftforskning, Kjeller (valgt ut 2022)
  • Shan Zienolddiny,  Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), (valgt ut 2022)
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør