Toksikologen

NSFT utgir bladet Toksikologen, som i første rekke henvender seg til medlemmene i seksjon for toksikologi. Toksikologen har sitt opphav fra tidligere Toksikologisk Forening (TF) som slo seg sammen med NSFT i april 2001. 

Redaksjonen har lyst til å gjøre Toksikologen til et enda bedre tidsskrift, men da trenger vi din hjelp! Det kan for eksempel være aktuelt stoff fra din arbeidshverdag eller andre saker dere brenner for.

 

Frist for innlegg til Toksikologen
Nr. 1 - 1. mars
Nr. 2 - 1. juni
Nr. 3 - 1. september
Nr. 4 - 1. desember

 

Tidligere utgivelser

2018: Nr.1   Nr.2   Nr.3  Nr.4

2017: Nr.1   Nr.2   Nr.3  Nr.4

2016: Nr.1   Nr.2   Nr.3  Nr.4

2015: Nr.1   Nr.2   Nr.3  Nr.4

2014: Nr.1   Nr.2

2013: Nr.1   Nr.2   Nr.3

2012: Nr.1   Nr.2   Nr.3

2011: Nr.1   Nr.2   Nr.3

2010: Nr.1   Nr.2   

2009: Nr.1

2008: Nr.3

2007: Nr.1

2006: Nr.3

2005: Nr.1   Nr.2

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør