Vintermøtet 2019 som etter- og videreutdanningskurs

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har tildelt NSFTs vintermøte 2018 totalt 11 FEVU-poeng. Farmasøyter som er medlemmer av NFF kan selv registrere deltakelse på vintermøtet ved å logge inn på «Min side» på www.farmaceutene.no i etterkant av arrangementet. For mer informasjon om FEVU-poeng, se: http://www.farmaceutene.no/fevu-hva-er-det.

Vintermøtet er også godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs (16 timer) for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør