Vinnere av NSFTs publikasjonspris 2018

NSFTs pris for beste publikasjoner tildeles Ida Robertsen et al. (farmakologi) og You Song et al. (toksikologi)

NSFTs pris for beste publikasjon innen farmakologi tildeles Ida Robertsen for artikkelen "Limited Sampling Strategy to Estimate Whole Blood and Intra-lymphocyte Exposure of Everolimus in Renal Transplant Recipients using Population Pharmacokinetic Modeling and Bayesian Estimators" (PMID: 29556934).

NSFTs pris for beste publikasjon innen toksikologi tildeles You Song for artikkelen «Deciphering the Combined Effects of Environmental Stressors on Gene Transcription: A Conceptual Approach» (PMID: 29641900). 

Prisvinnerne vil presentere artiklene på NSFTs vintermøte på Beitostølen.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør