Vinnere av NSFTs publikasjonspris 2017

NSFTs pris for beste publikasjoner tildeles Susann Wolf-Grosse et al. (toksikologi) og Bérengère Benoit et al. (farmakologi)

NSFTs pris for beste publikasjon innen farmakologi tildeles Bérengère Benoit for artikkelen «Fibroblast growth factor 19 regulates skeletal muscle mass and ameliorates muscle wasting in mice».  (PMID: 28650457)

Prisen for beste publikasjon innen toksikologi tildeles Susann Wolf-Grosse for artikkelen «Iron oxide nanoparticles induce cytokine secretion in a complement-dependent manner in a human whole blood model». (PMID: 28579778)

Prisvinnerne vil presentere artiklene på NSFTs vintermøte på Beitostølen.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør