Poulssonseminaret 2019

Prisutdeling og seminar holdes kl 13 den 9. oktober i Lille auditorium, Domus Medica (UiO).

Poulssonmedaljen 2019 i basalfarmakologi tildeles Professor Muthu Periasamy ved UCF College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences, USA. Program kan du laste ned her. Les også nominasjonen av Professor Muthu Periasamy.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør