Poulsson-medaljen 2012

Poulssons minnemedalje for 2012 ble tildelt Dr. Franz Oesch fra Universitetet i Mainz.

Medaljeutdelingen ble fulgt av forelesningen “Practical significance of the study of mechanisms in toxicology” ved Dr. Oesch og et seminar om "Mechanisms in toxicology".


Fra venstre: Barbara Oesch-Bartlomowicz, Franz Oesch og Jørn Holme
(leder for NSFTs toksikologiseksjon).

For ytterligere informasjon om arrangementet, se kunngjøringen.
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør