Poulsson medaljen 2011

Årets Poulsson–medalje tildeles professor Gideon Koren MD, Director, The Motherisk Program, The Hospital for Sick Children, Professor of Pediatrics, Pharmacology, Pharmacy and Medical Genetics, The University of Toronto for hans årelange arbeid med legemiddelsikkerhet med spesiell fokus på barn, gravide og ammende.

 

Hans forskningsmessige bidrag omfatter over 1000 internasjonale artikler og bokkapitler. Han har bidratt til å etablere et av verdens mest anerkjente forskningsmiljøer rundt klinisk farmakologi og mottar årlig gjesteforskere fra hele verden, flere av dem fra Norge.

 

Han har bidratt i en årrekke med undervisning for norske klinikere og forskere innen farmakologi og toksikologi, blant annet via det internasjonalt ledende vitenskapelige selskapet: European Society for Developmental, Perinatal, and Paediatric Pharmacology (ESDP) og European Network of Teratology Information Services (ENTIS).

 

Hans fagpolitiske aktivitet er omfattende og involverer særlig området risiko ved alkohol og rusmiddelbruk i svangerskapet. I 2000 etablerte Dr. Koren  "Canadian Research Network for Fetal Alcohol Syndrome ("FACE"–Fetal Alcohol Canadian Expertise)" og to år senere etablerte han et eget vitenskapelig tidsskrift med  fagfelle-vurdering: Fetal Alcohol Research.

 

Som kliniker ved Hospital for Sick Children i Toronto, Canada har han vist et enormt engasjement for pasientene. Blant annet har han bidratt med Helsefremmende programmer og tiltak for barn ved de ulike avdelingene som bl.a. inkluderer musikk og teater.

 

Poulssonforelesningen avholdes i Store Auditorium, Rikshospitalet, Oslo, Norge tirsdag 14 juni kl. 16.15 – 17.00.

 

Forelesningen er åpen for alle.Forelesningen vil bli gitt som en del av et kurs i regi av Den norske legeforeningen: "Drug Therapy in Pregnancy, Neonates, Infants and Children -  Challenges in Treatment, Assessment, and ADRs". Kurset er godkjent med 9 tellende timer fra Den norske legeforening for spesialitetene: Pediatri, Klinisk Farmakologi, Allmenpraktikere, gynekologer og anestesiologer:

http://www.legeforeningen.no/id/143?kurskatalog_side=kurs_detaljer&Kurs_ID=L-25693

 

Kurset blir avholdt i forkant av den 13.biannuale ESDP konferansen: http://www.esdppp.org/

 

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi  innførte i 1970 en årlig Poulssonforelesning til minne om Norges første farmakolog, professor Poul Edvard Poulsson (1858- 1935). Poulsson ble særlig kjent for sin lærebok i farmakologi, som ble oversatt til flere språk, og som på tysk kom i hele 13 utgaver.

 

Mer om Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi: http://www.nsft.net/

 

Motherisk Program, Toronto hospital for Sick Children: http://www.motherisk.org

 

Kontaktperson i NSFT:

Hedvig Nordeng,

Farmasøytisk institutt,

Universitetet i Oslo,

Tlf: 22 85 66 04 / 450 33 984

 

Kontaktperson ESDP konferansen:

Betty Kallikstad,

Barneklinikken,

Rikshospitalet,
&
President ESDP 

Tlf: 23074007

  

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør