PFOS og PFAS i Tyrifjorden, kjøkkenet og skiløypa

NSFTs høstmøte om PFOS og PFAS den 5. november

NSFT holder høstmøte "PFOS og PFAS i Tyrifjorden, kjøkkenet og skiløypa" den 5. november kl 13:00 på Folkehelseinstituttet. Programmet kan du se her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør