Styret i NSFT

NSFT er delt inn i ett hovedstyre og to spesialseksjoner. Navn på spesialseksjonene er Seksjon for farmakologi og Seksjon for toksikologi. Seksjonene har egne aktiviteter og bidrar med gjennomføring av selskapets faste møter. En oversikt over styremedlemmene i NSFTs hovedstyre finnes nedenfor. For oversikt over seksjonene se Farmakologi og Toksikologi. For en oversikt over NSFTs kontaktpersoner i Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Bergen se Kontaktpersoner
 

NSFTs hovedstyre

Leder

 
Mohammad Nouri Sharikabad 
E-post: m.n.sharikabad@gmail.com
 
 
 
 

Kasserer

 
Kristine Hole
 
Diakonhjemmet
Diakonveien 12
0370 Oslo
 
 

Sekretær

 
Jan Tore Samuelsen
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
Sognsveien 70A, 0855 Oslo
 
E-post: jts@niom.no
 
 
 

Styremedlem

 
David Eidsvoll
NIVA
 
E-post: 
 

Styremedlem - Leder for farmakologiseksjonen

Ida Robertsen
 
Universitetet i Oslo, Farmakologisk institutt
Farmasibygningen
Gydas vei 8
0363 Oslo
 

Styremedlem - Leder for toksikologiseksjonen

Hubert Dirven
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Lovisenberggata 8 
0456 Oslo
 

Varamedlem

 
Rigmor Solberg
Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo
 

Varamedlem

 
Birgitte Lyrån
 
Mattilsynet
 
 

Varamedlem

 
Aina Westrheim Ravna
Farmakologisk avdeling,
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
 
 
 

Representant for bedriftsmedlemmer

 
Lars Erik Eng Eibak 
Link Medical
E-post:
 
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør