Styret i NSFT

NSFT er delt inn i ett hovedstyre og to spesialseksjoner. Navn på spesialseksjonene er Seksjon for farmakologi og Seksjon for toksikologi. Seksjonene har egne aktiviteter og bidrar med gjennomføring av selskapets faste møter. En oversikt over styremedlemmene i NSFTs hovedstyre finnes nedenfor. For oversikt over seksjonene se Farmakologi og Toksikologi. For en oversikt over NSFTs kontaktpersoner i Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Bergen se Kontaktpersoner
 

NSFTs hovedstyre

Leder
Mohammad Nouri Sharikabad 
Folkehelseinstituttet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: m.n.sharikabad@gmail.com

Kasserer
Kristine Hole
Diakonhjemmet
Diakonveien 12
0370 Oslo
E-post: kristine_hole@yahoo.no

Sekretær
Jan Tore Samuelsen
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
Sognsveien 70A, 0855 Oslo
E-post: jts@niom.no

Styremedlem
Maria Hultman
NIVA

Styremedlem - Leder for farmakologiseksjonen
Jenny Lund    
Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo

Styremedlem - Leder for toksikologiseksjonen
Jason Matthews    
Avdeling for ernæringsvitenskap
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo

Varamedlem
Rigmor Solberg, Farmasøytisk institutt, UiO
Birgitte Lyrån, Mattilsynet
Aina Westrheim Ravna, Farmakologisk avdeling, UiT

Representant for bedriftsmedlemmer
Helene Dugstad
Novartis
 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør