Poulssonforelesningene

Poulssonforelesningen og medaljen er en årelang tradisjon fra NSFTs side og ble startet opp i 1970 til minne om den første norske farmakolog professor Poul Edvard Poulsson (1858- 1935). Poulsson ble særlig kjent for sin lærebok i farmakologi som ble oversatt til flere språk, og som på tysk kom i hele 13 utgaver.

Se statutter for utdeling av medaljen.

 


Poul Edvard Poulsson
 

Tildelinger av Poulsson minnemedalje 

1970: Professor Bo Holmstedt, Karolinska institutet, Stockholm: "Past and present methods in drug evaluation".


1971: Professor Edith Billbring, University Department of Pharmacology, Oxford: "Effects of Drugs on the Adrenergic Transmission in Smooth Muscle".


1972: Docent Nils Svedmyr, Göteborgs Universitet: "Bronkialmuskulaturens farmakologi relasjon til astmabehandling".


1973: Professor E.J. Ariéns, Nijmegen: "Drug Design, Possibilities and Limitations".


1974: Professor David A. Price Evans, Liverpool: "Genetic Aspects of Drug Metabolism and Patient Response".


1975: (avholdt i 1976) Professor Anton Jervell, Oslo: "Medikamentell terapi gjennom 50 år slik en kliniker har opplevd utviklingen".


1977: Professor Folke Sjöqvist, Stockholm: "Antidepressiv farmakoterapi".


1978: Professor Fritz Lauterbach, Bochum, Tyskland: New Aspects Concerning the Intestinal Transport of Drugs.


1979: Professor Leslie L. Iversen, Cambridge: Substance P and odier Neuropeptides as putative Neurotransmitters in CNS.


1980: Professor Jens Schou, København: Sikkerhetstoksikologi og produktutvikling. Hva er prisen for øket sikkerhet?


1981: (holdt på Vintermøtet 1982) Professor Börje Uvnås: Mekanismer för upplagring och frisåtting av biogena aminer.


1982: Professor Alfred Gilman, University of Texas, Dallas, USA: Hormone-Sensitive Adenylate Cyclase: How Complicated can it Be?


1983: Dr. Michal Eichelbaum, Bonn: Polymorpic Drug Oxidation in Man.


1984: Sten Orrenius, Stockholm: Mekanismer för kernisk cellskada.


1985: Colin Dollery, London: Clinical pharmacology of the prostacycline/thromboxane system.


1986: Sune Rosell, Södertälje: "Utvikling av substans P (tachykinin) antagonister".


1987: Hans Prydz, Oslo: "Tromboplastin - biokjemiske, cellebiologiske og kliniske aspekter".


1988: Alasdair M. Breckendridge, Liverpool: "The future role of beta blockers in clinical medicine".


1989: Erik Ånggård, London: "Pharmacology of vascular endothelium".


1990: Gerhard Zbinden, Zürich: "Alternative methods to toxicity testing".


1991: Helge Stormorken, Oslo: "Platehemming, antikoagulasjon og fibrinolyse".


1992: Michael J. Berridge, Cambridge: "How do cells communicate?"


1993: Per Knut M. Lunde, Oslo:


1994: H.P. Rang, London:


1995: Bertil Fredholm, Stockholm:


1996: Tor Nordseth, Oslo:


1997: Lars Terenius, Stockholm:


1998: Graeme Milligan, professor i molekylær farmakologi, Skottland. "Novel approaches to examine the function and desensitisation of G protein-coupled reseptors" 


1999: Professor Rune Dahlquist, Umeå. "Individualisert legemiddelbehandling - hvor nær er vi målet?


2000: Professor Inger Nafstad, Norges Veterinærhøgskole:
"Gammelt og nytt om fremmedstoffer som innvirker på fertilitet, fosterutvikling og avkom".


2001: Prof. Peter J. Barnes, London: "New molecular mechanisms for the anti-inflammatory action of corticosteroids".


2002: Anders Rane, Stockholm: Pharmacogenomic variations in cytochromes P450 2B and 2C with clinical relevance in cardiovascular and oncological medicine. 


2003: Professor Frode Fonnum, FFI Oslo: " ”Nevrotoksikologi og cellulære mekanismer”


2004: Professor Anthony Pawson, Samuel Lunenfeld Research Institute, Mt. Sinai Hospital, Toronto. " Modular protein interactions control signal transduction".


2005: Professor og overlege Kim Brørsen, Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet i Odense, Danmark: "Individualized medicince - A permanent challenge to clinical pharmacology".


2006: Professor og div. dir. dr. med Erik Dybing, "Toksikologi på Folkehelseinstituttet – før, nå og fremover"


2007: Terry Kenakin Ph.D., Molecular Discovery Research, GlaxoSmithKline. “Seven Transmembrane Receptor Drug Discovery: Putting Numbers to Shapeshifting Proteins”


2008: Professor Richard M. Weinshilboum fra Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. "Pharmacogenomics: TPMT (thiopurine methyltransferase) as a Model System"


2009: Professor Michael H. Depledge avd Miljø og human helse, Inst klinisk utdanning, Peninsula Medical School. "Human and environmental toxicology – two sides of the same coin?”


2010: Brian Druker (Oregon Health & Science University), “Imatinib as a Paradigm of Targeted Cancer Therapies”


2011: Professor Gideon Koren MD, University of Toronto, Canada. "The Motherisk Program, Toronto Hospital for Sick Children"


2012: Professor Franz Oesch, Universitetet i Mainz, Tyskland. "Practical significance of the study of mechanisms in toxicology".


2013: Professor Thue W. Schwartz, Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen, Danmark. "Metabolic Receptology – Molecular, cellular and in vivo pharmacology of metabolic 7TM GPCR targets".


2014: Professor emeritus Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge. "Klinisk farmakologi, rettstoksikologi og rus".


2015: Professor Jan Alexander, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge. !Toksikologi og mattrygghet"


2016: Martin Lohse, Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Berlin, Germany. "Receptor signaling in space and time"


2017: Professor Sonia Hernandez-Diaz, Harvard T.H. Chan School of Public Health. Boston, USA. "Application of causal inference approaches in medication safety in pregnancy studies"


2018: Professor Juliette Legler, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Utrecht University, Netherlands . "Unravelling the role of environmental chemicals in disease with toxicology and epidemiology"

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør