NSFTs Vintermøte

Programmet er klart og påmeldingen åpen

Programmet for NSFTs vintermøte 2020 er i hovedsak klart og kan sees her (det kan fortsatt bli noe justering på tidspunkt og rekkefølger).

Påmeldingen til møtet er nå åpen. Gå til påmelding.

Frist for påmelding med redusert deltageravgift og innsending av abstrakt for poster/frie foredrag er 12. desember 2019.

vm2019_posterdiskusjon

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør