Publikasjonsprisen 2018

NSFTs publikasjonspriser for 2018 ble delt ut på vintermøtet

NSFTs pris for beste publikasjoner i 2018 ble utdelt på på årets vintermøte

NSFTs pris for beste publikasjon innen farmakologi tildeles Ida Robertsen for artikkelen "Limited Sampling Strategy to Estimate Whole Blood and Intra-lymphocyte Exposure of Everolimus in Renal Transplant Recipients using Population Pharmacokinetic Modeling and Bayesian Estimators" (PMID: 29556934).

NSFTs pris for beste publikasjon innen toksikologi tildeles You Song for artikkelen «Deciphering the Combined Effects of Environmental Stressors on Gene Transcription: A Conceptual Approach» (PMID: 29641900).

Prisutdelingen fant sted etter at vinnerene hadde presentert vinnerpublikasjonene på årets Vintermøte.

Fra venstre:Lise Roman Moltzau (vikarierende leder av NSFTs farmakologiseksjon), Ida Robertsen (årets artikkel innen farmakologi), You Song (årets artikkel innen toksikologi) og Hubert Dirven (leder av NSFTs toksikologiseksjon)

 

For mer informasjon om NSFTs publikasjonspris, se her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør