NSFT på Lab18

NFTS holder seminar på temaene epigenetikk/NGS og doping på høstens labmesse.

Årets labmesse holdes på Norges Varmesse (Lillestrøm) 16. - 18. oktober. NSFT vil holde et todelt fagseminar torsdag 18.oktober fra kl 12:00 – 14:00. De to temaene som presenteres er "Toxico-epigenetics and potential applications of NGS in toxicology" og Doping.

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør