Vårmøte om NOAKs/DOAKs

Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) og Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) inviterer til vårmøte 29. mai 2019

Nye perorale antikoagulantia (NOAKs)/direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAKs): Hvor gode er de egentlig?

Møtet er gratis, men av hensyn til servering ønsker vi påmelding til møtet (påmeldinsfrist 23. mai). Meld deg på her.

Program for møtet kan du lese her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør