Nedprioritering av humantoksikologi som fagfelt i Norge skaper bekymring

Norsk selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT) og det humantoksikologiske miljøet i Norge er sterkt bekymret for situasjonen rundt utdanning og forskning innenfor fagområdet humantoksikologi. For å snu trenden med manglende prioritering er et fagråd for humantoksikologi blitt opprettet. Fagrådet som omfatter representanter fra toksikologiske miljøer ved universiteter, instituttsektoren og myndigheter skal jobbe for å sikre ekspertise på miljøgifter og helse. I denne forbindelse har et brev blitt sendt til aktuelle departementer, Forskningsrådet og utdanningsinstitusjoner i Norge.  Brevet kan du lese her.

Mer om fagrådet for humantoksikologi kan du se på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Gifteksperter slår full alarm: – Studiet er i akutt krise

 

I siste utgave av Universitas kan du lese om utdanningssituasjonen i Norge og europa

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør