Medlemsstatistikk

Selskapet har totalt 357 medlemmer (per 01.01.2013).

Medlemsmassen fordeler seg slik:

  • 92 medlemmer oppgitt tilhørighet til seksjon for farmakologi 
  • 156 medlemmer oppgitt tilhørighet til seksjon for toksikologi
  • 61 medlemmer har oppgitt tilhørighet til begge seksjonene

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør