Focus on pesticides and effects on humans and the environment

Den 19 april arrangerer NSFTs toksikologiseksjon vårmøte på Folkehelseinstituttet i Oslo

Møtet holdes i auditoriet på Folkehelseinstituttet (Lovisenberggata 6-8, 0456 Oslo) fra klokken 13. Programmet kan du se her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør