IATDMCT 2021

IATDMCT 2021
IATDMCT 2021 Roma

IATDMCT-kongressen i Roma (eller virtuelt)

Dato: 19. sep. - 22. sep. 2021

https://iatdmct2021.org/
Frist for innsending av abstracts er utvidet til 15.april 2021
Frist for early bird registrering er 10.juni 2021
-De som ikke kan eller vil reise til Roma i september, kan velge å delta og også gjøre sin presentasjonn digitalt.
-Man vil kunne velge elektronisk deltagelse på kongressen:
"Reserved for attendees unable to travel due to local and international restrictions or that need to be quarantined upon their return 200€ by both #IATDMCT members and non members."

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør