Europeisk registrert toksikolog (ERT)

Registreringsordning for toksikologer

NSFT står ansvarlig for registreringsordningen for toksikologer i Norge, og det er opprettet en særskilt nasjonal godkjenningskomité.

Informasjon om registeringsordningen for godkjenning som Europeisk registrert toksikolog (ERT)
Retningslinjer for den norske ERT-komitéens arbeid og rutiner (oppdatert 05.02.2013).


Søknadsfristen for nyregistrering er 1. november 2020. Registrering av toksikologer varer i 5 år, for noen er det derfor tid for reregistrering.

 

Søknadsfrist for reregistrering er også 1. november 2020. De som har godkjenning fra 2016 skal søke regodkjenning i år.

 

Nedenfor finner du skjema og informasjon:

 

Komitéens medlemmer 2019

  • Birgitte Lindeman (leder), Folkehelseinstituttet, Oslo (valgt til 2019)
  • Christine Bjørge, Miljødirektoratet, Oslo (valgt til 2019)
  • Åse Krøkje, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (valgt til 2021)
  • Ketil Hylland, UiO, Department of Biosciences (valgt til 2021)
  • Espen Mariussen, Norsk institutt for luftforskning, Kjeller (valgt til 2019)
  • Hege Stubberud, Glencore Nikkelverk AS, Kristiansand (valgt til 2020)
  • Marie Bjørgan, YARA International ASA (valgt til 2021)
  • Elise Rundén-Pran, Norsk institutt for luftforskning, Kjeller (valgt til 2019)
  • Shan Zienolddiny,  Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), (valgt til 2019)
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør