DSTP annual meeting

DSTP annual meeting
Dato: 01. nov. - 02. nov. 2017

Danish Society for Toxicology & Pharmacology (DSTP) holder sin årlige møte på Sandberg Gods i Søderborg. Tema for årets kongress er "Gut, Metabolism and Brain in Health and disease". Frist for abstract og registrering er 18. september. Følg link for program og mer informasjon.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør