Aktuelt

Arrangement

Kurs

13. sep. - 01. jun. 2022
Diabetes og metabolsk syndrom

 Lenker

 Stillingsannonser

Stilling ledig 

Oslo universitetssykehus tilbyr en spennende stilling som overlege for deg som vil arbeide med oppgaver og utfordringer på legemiddelfeltet i spesialisthelsetjenesten.
Stillingen som utlyses er fast og delt i en 50% andel rettet mot oppgaver på legemiddelområdet i Oslo universitetssykehus i seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet, Avdeling for Farmakologi, og 50% i Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap for spesialisthelsetjenesten.

Oppgavene i OUS er rettet mot å understøtte rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk, herunder effektiv legemiddelforsyning, forsvarlig legemiddelberedskap, og trygg legemiddelhåndtering.

I Nasjonalt senter for legemiddelmangel- og beredskap i spesialisthelsetjenesten kartlegges omfang av legemiddelmangelsituasjoner som oppstår, og i samarbeid med andre aktører finnes frem til løsninger som blir kommunisert til alle berørte parter.

Det er ønskelig med spesialist i klinisk farmakologi eller kliniker med spesiell interesse for/kompetanse innen (klinisk) farmakologi til stillingen.

Søknadsfrist er 4. august 2021

Lenke til full utlysning av stillingen.

 

 

Kontakt NSFT for å få din stillingsannonse her!

 Kontakt oss

NSFT nås sikrest via e-post: nsft@nsft.net

Org.nr: 985 447 373

 

Du finner oss også på: Facebook

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør