Referat fra generalforsamlingen og årsmøter

Referatet fra generalforsamlingen og årsmøter som ble holdt 27. januar 2018 på Beitostølen er nå tilgjengelig.

 
Etter valg på generalforsamlingen erstatter Rigmor Solberg Sara Bremer som varamedlem i NSFTs styre. Vigdis Aas ble valgt til ny revisor.
 
Sammensetning av seksjonsstyrene kan du se her: 
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør