NSFTs publikasjonspris

NSFTs pris for beste publikasjon ble tildelt Audun Bersaas (STAMI) og Elisabet Størset (UiO/OUS) på årets vintermøte på Beitostølen.

NSFTs pris for beste publikasjon 2016

Toksikologi

Bersaas A et al. Epithelial-mesenchymal transition and FOXA genes during tobacco smoke carcinogen induced transformation of human bronchial epithelial cells.
Artikkelen er publisert i Toxicology In Vitro (PMID: 27221058)

 

Farmakologi

Størset E et al. Improved Tacrolimus Target Concentration Achievement Using Computerized Dosing in Renal Transplant Recipients-A Prospective, Randomized Study.
Artikkelen er publisert i Transplantation (PMID: 25886918)

 

Prisutdelingen fant sted under Vintermøtet 2017 på Beitostølen.

 

Fra venstre: Hubert Dirven (leder av NSFTs toksikologiseksjon), Audun Bersaas (vinner publikasjonspris i toksikologi). Elisabet Størset (vinner publikasjonspris i farmakologi) og Ida Robertsen (leder av NSFTs farmakologiseksjon)

 

For mer informasjon om NSFTs publikasjonspris, se her.

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør